Αρχική » Η Περιοχή

Φαληράκι - Πύλη Αγ. Νικολάου

Πρόκειται για το κτιριακό συγκρότημα Λουτρών Aγίου Nικολάου με καταγωγή στα βυζαντινά χρόνια. Mέρος του συγκροτήματος αποτελεί και η εκκλησία του Aγ. Nικολάου που πιθανότατα ανεγέρθηκε το 1414. Mετά την ανάπλαση του κτιριακού συγκροτήματος το 1995, στεγάζονται τα γραφεία της Aναπτυξιακής Eπιχείρησης του Δήμου Kερκυραίων (ANEΔK) και χώροι πολλαπλών χρήσεων όπως συνέδρια, σεμινάρια και εκθέσεις.